Wat is Osteopathie? 

 

In de osteopathie wordt het menselijk lichaam als biologische eenheid gezien. Is er echter ergens een verstoring, een disfunctie, dan zal dit gevolgen hebben voor het hele lichaam. De osteopaat zal de gehele persoon behandelen, en niet alleen die delen van het lichaam die klachten vertonen. Hij tracht de werkelijke oorzaak te achterhalen en vervolgens adequaat te behandelen. Hierbij zal het zelfgenezend vermogen (auto-regulatie), dat ieder mens in zich draagt, worden geactiveerd. 

 

Uitgangspunt hierbij is: “Leven is bewegen”. Alles in het menselijk lichaam

kan en moet bewegelijk zijn. Deze bewegelijkheid is een soort parameter

voor onze gezondheid. Des te beter de kwaliteit van bewegen is, des te

minder klachten er ontstaan.

  

Hierbij worden 3 systemen onderscheiden:

1. Het bewegingsapparaat (parietale systeem), dat bestaat uit botten,

gewrichten en spieren. Een geblokkeerd of slecht bewegend gewricht

geeft pijn en kan zowel lokaal als elders klachten veroorzaken.

 

2. De inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel (viscerale

systeem). Deze maken bewegingen uit zichzelf en onder invloed van

de ademhaling, (d.m.v. het middenrif). Bewegingsverlies leidt tot slechter

functioneren van het betreffende orgaan en kan tevens invloed hebben

op omringende structuren.

 

3. De schedel met wervelkanaal, heiligbeen, zenuwstelsel en hersenvochtcirculatie (craniosacrale systeem). Deze bevatten een ritmische beweging die heel klein en niet zichtbaar is. Hij is echter wel voelbaar voor een geoefend osteopaat. Ook dit ritme kan verstoord zijn.

 

 

De 3 bovengenoemde systemen zijn door bindweefsel, bloedvaten, lymfevaten en zenuwen onderling verbonden. Er is een voortdurende wisselwerking. Bij een verstoring heeft dit gevolgen voor de gehele mens, vandaar de holistische benadering van de osteopaat.