Welk getal is hoger: 1 of 5? (Vragen we om misbruik te voorkomen.)