Welk getal is hoger: 6 of 7? (Vragen we om misbruik te voorkomen.)